Out of time

Som el fruit del passat

Per això

https://onepeterfive.com/new-survey-shows-disparity-of-beliefs-between-latin-mass-novus-ordo-catholics/

Per això, per lo que revelen aquestes estadístiques, hi ha tant d’odi a la litúrgia “tridentina”.

Anuncis

Irresponsables primeres comunions

Llegeixo un comentari a les memòries del cardenal Fernando Sebastián i em trobo amb aquesta perla:

Celebrar primeras comuniones con la seguridad de que van a ser las últimas es una falta grave de responsabilidad eclesial y pastoral.

Oh! Què ha anat a dir! Déu méu! Com s’atreveix a dir… el que tothom hauria de saber de fa molt de temps!

“Història” de l’Església

Divendres vaig baixar a Barcelona i, com sempre faig que no sigui dissabte a la tarda (perquè està tancada), vaig visitar la llibreria Claret. Entre d’altres, em vaig endur el primer volum de la història del concili Vaticà II, obra dirigida pel conegut historiador Giuseppe Alberigo. L’he començada a llegir. Tinc la mateixa sensació que al llegir la història de l’Església de Joseph Lortz: són incapaços de resistir-se a la temptació de vessar, en el que escriuen, les seves pròpies opinions i reflexions. Més que una història de l’Església, o una història del Vaticà II, el que escriuen és més aviat una reflexió personal de la història de l’Església (o del Vaticà II). Assumint que l’objectivitat pura és inassolible, m’agradaria trobar-me, algun dia, amb una història de l’Església (o d’un concili, etc) que intentés, tan com fos possible, ser això, història.

Un parell de llibres.

Abans de morir-me, m’agradaria escriure dos llibres — encara que no me’ls publiquin. Un, sobre el cànon 670. L’altre, sobre el concepte de via religiosa en “El nom de la rosa”.

"fool with a pen..."

...the one thing more dangerous than a fool.

La Torre de les Hores

Som el fruit del passat

miquelcolomer

de matinada

Out of time

Som el fruit del passat

Rostrum

Politikk og Kultur