Per això

by unixzealot

https://onepeterfive.com/new-survey-shows-disparity-of-beliefs-between-latin-mass-novus-ordo-catholics/

Per això, per lo que revelen aquestes estadístiques, hi ha tant d’odi a la litúrgia “tridentina”.

Anuncis