Una cosa pitjor

Hi ha una cosa pitjor, molt pitjor que la CUP, i és que algú en la seva profunda inconsistència, en la seva intolerable deixadesa intel•lectual hagués arribat a creure que aquests nois eren una aliança possible.

http://salvadorsostres.com/escriure-be/