La revolució

by unixzealot

Fou en un d’aquests salons que es va preparar la revolució. La qual, contràriament al que es pensa, no neix mai entre les classes proletàries, que després li proporcionen la mà d’obra, sinó entre les classes altes, aristocràtiques i burgeses, que n’assumeixen les despeses. Sempre és, si fa no fa, una forma de suïcidi. Una classe no s’elimina fins que ja s’ha eliminat per si sola.

Indro Montanelli. Història de Roma. Edicions Destino, 2008. Pàgina 185.