Mestres

by unixzealot

[E]ncara que sigui una opinió molt impopular entre alguns mestres, crec que l’escola ensenya, però qui educa són els pares – i que quan el missatge educatiu de l’escola topa amb la família, aquesta guanya sempre. El respecte, el valor fonamental que ha d’aguantar tot el sistema educatiu, s’aprèn a casa.

[É]s vital que els mestres tinguem una xarxa de suport potent. Nosaltres  ensenyem, transmetem coneixement i hem d’actuar com a model davant dels nanos, però no som ni psicòlegs, ni consellers, ni metges.

https://desdelfiord.wordpress.com/2015/04/20/13-anys/