Out of time

Som el fruit del passat

Month: Novembre, 2014

El futur del català

Molt breument i a grans traços, aquesta és la meva predicció pel que fa el futur del català. Especialment ara, que sembla haver-hi més independentistes que mai (cosa que no critico), i que alguns tant debaten com hauria de ser el futur estat català. Abans d’entrar en matèria, però, que consti que em limito a fer una predicció sobre el que crec que passarà, no el que m’agradaria que passés. Distinció important que, molt sovint, s’oblida.

El català, progressivament, es bifurcarà en dos. Hi haurà un català culte, literari, principalment escrit, que seguirà les normes oficials (potser no estrictament, però s’hi aproparà força), relativament lluny de barbarismes i interferències del castellà. A més d’aquest, hi haurà un català del carrer, eminentment oral, que cada cop s’anirà acostant al castellà, fent bona la frase que deien quan Franco, que el català era un “dialecto”. Del castellà, evidentment. Aquest apropament es durà no pas principalment pel lèxic, que també, sinó per la sintaxi.

Així doncs, segons la meva previsió, el català del carrer acabarà esdevenint un dialecte del castellà, i el català “culte” acabarà tenint el mateix rol que tenia el llatí a l’edat mitjana.

Per què penso que passarà això? En què em baso per fer aquesta predicció? La intuïció. No tinc cap certesa que la meva predicció es compleixi (cosa que no desitjo, que quedi clar), ni puc oferir proves com es faria en un judici. Però pel que veig, sento, escolto, palpo, molt em temo que la meva predicció s’acabarà complint.

De què depèn? De l’actitud dels catalanoparlants, evidentment.

Specification

[I]t is really impossible for clients, even those working with software engineers, to specify completely, precisely, and correctly the exact requirements of a modern software product before having built and tried some versions of the product they are specifying.

Frederick P. Brooks, The Mythical Man-Month (aniversary edition), Addison-Wesley, 1995, pg 200.

Dret Canònic i Pastoral

[S]i por pastoral lo que entendemos es un conjunto de determinadas técnicas de evangelización, entonces hay que decir que el Derecho Canónico propiamente no es pastoral, porque no es ninguna técnica de aplicación concreta del mensaje evangélico. No se debe pedir al Derecho lo que no puede dar: su misión no es abrir nuevos cauces para la penetración o consolidación del Evangelio. El Derecho, cualquier derecho, no crea las realidades, sino que las ordena según la justicia y la equidad, que son dos modos de concreción social de la caridad cristiana. La misión del Derecho —en la Iglesia y fuera de la Iglesia— es tan necesaria como modesta.

Profesores de Salamanca, Derecho Canónico I: El Derecho del Pueblo de Dios. BAC (col·lecció Sapientia Fidei), pàgina 74.

Separatisme

Formo part dels que creuen que el país s’ha espanyolitzat. I massa. Per això sóc separatista. I no pas perquè pensi que nosaltres som millors. Sinó que sempre he pensat que era bo per a Catalunya rebre altres influències més edificants i evolucionades, que escombressin les que han bufat des d’Espanya durant massa temps. I les que provenen de nosaltres mateixos, de passada.

Xavier Roig, diari ARA, 7 de novembre de 2014

"fool with a pen..."

...the one thing more dangerous than a fool.

La Torre de les Hores

Som el fruit del passat

miquelcolomer

de matinada

Out of time

Som el fruit del passat