Cohèlet (o Ecle…

by unixzealot

Cohèlet (o Eclesiastès, nom amb què es coneix tradicionalment aquest llibre) és un escrit sapiencial, però que ataca els principals postulats de la saviesa tradicional del seu temps. Pertany al cànon de les Escriptures des de bon principi, i de temps antic els jueus el llegeixen en la festa dels Tabernacles. Tot i això, encara avui és sorprenent de trobar dins la Bíblia un escrit que sembla presentar un Déu llunyà i arbitrari (7,14), que nega que els homes siguin premiats o castigats en aquest món i dubta que ho siguin en l’altre (3,21; 6,12; 8,12-14, 9,3), i que proclama que el millor que pot fer l’home és menjar, beure i gaudir de la felicitat del seu treball (5,17). És un llibre amb aparents contradiccions, sempre controvertit i no gaire fàcil d’entendre, començant pel seu mateix nom.

Introducció de la BCI (Bíblia Catalana Interconfessional) al llibre de Cohèlet (pg 1198).

Anuncis